Giá trị cốt lõi

VSC được thành lập bởi đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư có trình độ chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn- thiết kế- thi công nội thất và luôn luôn cố gắng học hỏi nâng cao hơn nữa uy tín của bản thân cũng như của Công ty.
Phương châm xây dựng con người của VSC là: Trung thực – Tham vọng – Chia sẻ. Trên cơ sở 3 phẩm chất nền tảng này, chúng tôi đã tạo nên một tập thể với sự đoàn kết chặt chẽ, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ và tạo dựng được niềm tin vững chắc nơi khách hàng.